Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzaju urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego  2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju urządze technicznych podlegających dozorowi technicznemu.


Z dniem 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnosnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostały objęte dozorem technicznym. Na podstawie posiadanych zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego, wykonujemy w trakcie okresu eksploatacji kontrolne przeglądy techniczne.

Zajmujemy się organizacją okresowych badań odbiorczych UDT.

Dostarczamy na zamówienie:
schematy instalacji elektrycznych, schematy instalacji hydraulicznych, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), tabliczki znamionowe, diagramy udźwigów, książki konserwacji, deklaracje zgodności, piktogramy.