Kursy i seminaria prowadzimy zgodnie z programem dydaktycznym wydanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, który z dniem 1 stycznia 2011 r. został przejęty przez Urząd Dozoru Technicznego i jego działalość jest kontynuowana przez Dział Szkoleń w Oddziale UDT w Gliwicach.

Prowadzimy kursy:

"Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym"

Każdy uczestnik po ukończonym kursie otrzymuje:

  • zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
  • zaświadczenie ukończenia seminarium w zakresie bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
  • Certyfikat (zaświadczenie ukończenia kursu w języku angielskim),
  • Certyfikat (zaświadczenie ukończenia seminarium w zakresie wymiany butli gazowych w języku angielskim).

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w grupach lub indywidualnie. Praktyczna nauka jazdy odbywa się na placu do szkoleń z wykorzystaniem spalinowego wózka kabinowego. Terminy zajęć ustalane są w porozumieniu z kursantami.

"Kierowca wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym, sterowany z poziomu roboczego"

Zadania szkolenia oraz sposób jego organizacji sa identyczne jak w przypadku kursu dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, natomiast uprawnienia wydane na podstawie odbytego kursu uprawniają jedynie do obsługi wózków jezdniowych unoszących.